Law & Justice Review 26. Sayı

4.07.2023     5.07.2023 00:00:00     26     1195     186Sayı 26 MAKALELER

 1. AN ASSESSMENT of THE IMPLEMENTATION of the DATA PROTECTION REGULATIONS in CRIMINAL PROCEEDINGS
  Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Düzenlemelerin Ceza Muhakemesi Süreçlerinde Uygulanmasına İlişkin Bir Değerlendirme
  Seçkin KOÇER
 2. A GLOBAL STREAM FROM ADVERSARIAL JUSTICE TO NON-ADVERSARIAL JUSTICE: IS THERE A TENDENCY TO INQUISITORIAL TRADITION IN THE CRIMINAL PROCEDURE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT?
  İtham Ceza Adaleti Sisteminden Tahkik Ceza Adaleti Sistemine Küresel Bir Akım: Uluslararası Ceza Mahkemesinin Ceza Muhakemesinde Tahkik Geleneğine Bir Eğilim Var mı?
  Sercan TOKDEMİR
 3. INVALIDITY OF GEOGRAPHICAL INDICATIONS UNDER TURKISH LAW
  Türk Hukukunda Coğrafi İşaretlerin Hükümsüzlüğü
  Ufuk TEKİN
 4. THEORETICAL FRAMEWORK TO INTERFERE FREE SPEECH AND TURKISH CONSTITUTIONAL LAW PRACTICE
  İfade Özgürlüğünün Kısıtlanmasının Teorik Çerçevesi ve Türk Anayasa Hukukundaki Uygulaması
  İlyas Fırat CENGİZ
 5. RIGHTS-BASED LITIGATION IN TACKLING CLIMATE CHANGE: CAN THE ECtHR BE EFFECTIVE IN PROTECTING HUMAN RIGHTS IN THE CONTEXT OF CLIMATE CHANGE?
  İklim değişikliği ile mücadelede hak temelli davalar: İklim değişikliği bağlamında insan haklarını korumak için İHAM etkili bir merci olabilir mi?
  Engin FIRAT, LL.M
 6. PSYCHOLOGY OF INVESTIGATIVE INTERVIEWING: IMPLICATIONS OF MENDEZ PRINCIPLES IN ADVANCING THE FIELD
  Ceza Soruşturmaları Bağlamında İfade Yöntemlerinin Psikolojik Boyutları: Mendez Prensiplerinin Alanın İlerlemesine Katkıları
  Ahmet DEMİRDEN, Ph.D.