Yayın Kurulu

4.08.2021     Diger    

Muhittin ÖZDEMİR Türkiye Adalet Akademisi Başkanı
Saniye Gizem OKUTAN Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Oğuz Gökhan YILMAZ Türkiye Adalet Akademisi Dergisi Editörü
Süleyman KAYNAR Law and Justice Review Dergisi Editörü
Adnan DÖNDERALP Akademi Kürsü Dergisi Editörü
Prof. Dr. Yusuf Ziya TAŞKAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Süleyman YILMAZ Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Abdulkerim YILDIRIM Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Yasin SÖYLER Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi