Law & Justice Review 27. Sayı

8.01.2024     8.01.2024 00:00:00     27     6941     352Sayı 27 MAKALELER

 1. WHAT’S WRONG WITH MEDIATION?
  Arabuluculuğun Nesi̇ Yanlış?
  Mustafa Oğuz TUNA
 2. LEGAL ISSUES OF THE METAVERSE: A PUBLIC INTERNATIONAL LAW PERSPECTIVE
  Metaverse’in Hukuki Sorunları: Uluslararası Kamu Hukuku Perspektifi̇
  Hatice Kübra ECEMİŞ YILMAZ
 3. THE CRIME OF MONEY LAUNDERING AS A TOOL IN COMBATING ORGANIZED CRIME: A TURKISH LAW PERSPECTIVE VERSUS THE FINANCIAL ACTION TASK FORCE’S VIEW
  Organi̇ze Suçlulukla Mücadelede Bi̇r Araç Olarak Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerleri̇ni̇n Aklama Suçu: Mali̇ Eylem Görev Gücü’nün (FATF) Yaklaşımına Karşı Türk Hukuku Perspektifi̇
  Rahime ERBAŞ
 4. STATE RESPONSIBILITY FOR TARGETED KILLINGS BY DRONES: AN ANALYSIS THROUGH THE LENS OF IHL PRINCIPLES
  İnsansız Hava Araçları Tarafından Gerçekleştirilen Hedef Alarak Öldürmelerde Devlet Sorumluluğu: Uluslararası İnsancıl Hukuk İlkeleri Merceğinden Bir Analiz
  Muhammed Enes BAYRAK
 5. MAIN CHANGES INTRODUCED BY THE “RENTERS (REFORM) BILL” IN TERMS OF RESIDENTIAL TENANCY: IS IT AN EFFECTIVE PROTECTION FOR TENANTS?
  “Kiracılar (Reform) Tasarısı” ile Konut Kiracılığı Açısından Getirilen Temel Değişiklikler: Kiracılar İçin Etkili Bir Koruma mı?
  Aytuğ Ceyhun ÇAKIR
 6. EVALUATION OF BREAK FEE CLAUSES IN M&A CONTRACTS WITHIN THE FRAMEWORK OF UK LAW IN TERMS OF UNLAWFUL FINANCIAL ASSISTANCE
  Birleşme ve Devralma Sözleşmelerinde Yer Alan “Break Fee” Klozlarının Birleşik Krallık Hukuku Çerçevesinde Finansal Yardım Yasağı Yönünden Değerlendirilmesi
  Güray ÖZSU