Amaç ve Kapsam

4.08.2021     Diger    

AMAÇ

Türkiye Adalet Akademisi; hâkim ve savcı adayları, hâkim ve savcılar ile noterler ve avukatlara eğitim vermenin yanı sıra, hukuk ve adalet alanını ilgilendiren konularda bilimsel etkinlikler düzenlemek, yayınlar yapmak, bilgi bankası ve kütüphane kurmak, hâkim ve savcı adayları ile hâkim ve savcıların lisansüstü ve yabancı dil eğitim ve öğretimlerini desteklemek amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, eğitim ve öğretim faaliyetleriyle ilgili strateji ve hedefleri belirlemek, hukuk ve adalet alanını ilgilendiren eğitim ve öğretim faaliyetleri hakkında ilgili kurum ve kuruluşlara görüş bildirmek gibi faaliyetleri yerine getirmektedir.

34 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türkiye Adalet Akademisine verilen en önemli görevlerden birisi de yayınlar yapmaktır. Bu kapsamda Türkiye Adalet Akademisi, hukuk ve adalet alanında başta uygulayıcılar ve akademisyenler olmak üzere tüm hukukçulara faydalı olacağı değerlendirilen bilimsel, sosyal ve kültürel yayınlar yapmaktadır.

Akademi Kürsü Dergisi; hâkim ve savcı adayları ile hâkim ve savcıların yanı sıra Akademi personeli ve bütün hukukçuların hukuk, toplum, yaşam ve kültüre dair kendilerini ifade edebilecekleri bir platform sunmak ve Akademi çalışmalarını kamuoyu ile paylaşmak amacıyla yayınlanmaktadır.

 

KAPSAM

Akademi Kürsü Dergisi; hukuk, toplum, yaşam ve kültüre dair akademik olmayan, hâkim ve savcı adayları ile hâkim ve savcıların yanı sıra Akademi personeli tarafından kaleme alınan haber, söyleşi, makale, hikâye, anı, deneme, şiir, eleştiri, gezi yazısı, biyografi ve benzeri yazılara yer veren, basılı ve elektronik ortamda Türkçe yayımlanan açık erişimli ve ücretsiz bir dergidir.

Daha önce yayınlanmış bir yazıyı veya kitabı değerlendiren, eleştiren, bu konuda yeni ve dikkate değer görüşleri ortaya koyan araştırma veya incelemeler ile bir kavramın ya da bir teorinin tartışıldığı, eleştirildiği ya da açıklandığı türden araştırma, yayınlanmamış bildiri, olgu ve derleme makalelerine de yer verilmektedir.

Degiye gönderilecek yazılarda yazarların yayın politikası ile yazım-yayın kurallarına uymaları gerekmektedir.